Filtrering av IP-adresser og domener

Konfigurere spamfiltrering for innkommende anrop ved bruk av IP-adresser og domenenavn:

  1. Gå til Innstillinger > Konfigurasjon av spamfiltrering.
  2. Under Genereltvelger du Aktiver spamfiltrering.
  3. Angi IP-adresser og domener du vil tillate i feltene Tillatte IP-adresser og Tillatte domener. Innkommende anrop fra IP-adresser eller domenenavn som ikke er oppført i disse feltene vil bli blokkert. Bruk pipe-tegnet (|) til å skille flere adresser og * (stjerne) til å angi et adresseområde.
  4. Klikk på Lagre.

Merk: Inkluder alltid H.323 gatekeeper-adresser i listene over tillatte adresser, hvis relevant.