SIP- og H.323-filtrering

Blokkering av innkommende anrop er tilgjengelig for SIP og H.323. Hvis du bruker SIP, kan du tillate spesifikke brukere samt blokkere brukeragenter. Hvis du bruker H.323, kan du tillate spesifikke ID-er og direktenummer.

SIP-filtrering:

  1. Gå til Innstillinger > Konfigurasjon av spamfiltrering.
  2. I Konfigurasjon av spamfiltrering for SIP velger du Aktiver spamfiltrering for SIP.
  3. Angi tillatte SIP-brukere i feltet Tillat SIP-brukere.
  4. Angi SIP-hodet eller programvareinformasjonen du vil blokkere i feltet Svartelistede SIP-brukeragenter.
  5. Klikk på Lagre.

H.323-filtrering:

  1. Gå til Innstillinger > Konfigurasjon av spamfiltrering.
  2. H.323 Konfigurasjon av spamfiltrering velger du Aktiver spamfiltrering forH.323.
  3. I feltet Tillatte H.323 ID-er angir du H.323 bruker-ID-ene du vil tillate.
  4. I feltet Tillatte H.323 direktenummer angir du direktenumrene du vil tillate.
  5. Klikk på Lagre.