Filtrering av forhandler-ID-er

Med H.323-filtrering kan du aktivere filtrering for forhandler-ID-er og direkte oppringing. Alternativet Aktiver filtrering av H.323 forhandler-ID-er begrenser innkommende anrop til forhandlere med signaliseringsparametre som samsvarer med hvitelistene. Alternativet Aktiver kontroll av ringte numre verifiserer at meldingsinformasjonen for oppsett av anrop samsvarer med informasjonen for brukeren som gjør oppringingen. Anropet blir blokkert dersom informasjonen ikke er samsvarende.

Kontakt Lifesizes tekniske kundestøtte hvis du trenger hjelp med denne funksjonen.