Oppsett av anrop og medieporter

Hvis du vil foreta anrop til andre systemer gjennom brannmuren, må du konfigurere brannmuren til å tillate innkommende og utgående trafikk til systemet gjennom følgende:

UDP-port 1719Gatekeeper-registrering.
TCP-port 1720H.323 anropsforhandling.
UDP-port 5060Forhandling om SIP-anrop.
TCP-port 5060Forhandling om SIP-anrop hvis TCP-signalisering er aktivert for SIP-anrop.
TCP-port 5061TLS-signalisering i SIP-anrop hvis TLS-signalisering er aktivert.
MERK: TLS er eneste transport som er støttet for krypterte anrop.
Påkrevd TCP
og UDP-porter
Område spesifisert i Innstillinger > Nettverk > Reserverte porter.