Begrense reserverte porter

Hvis du vil foreta anrop til andre enheter gjennom brannmuren, må du konfigurere brannmuren til å tillate innkommende og utgående trafikk til Lifesize-systemet gjennom de reserverte portene: Brukere som foretar anrop gjennom en brannmur til systemer med offentlige IP-adresser kan oppleve enveis lyd eller video hvis brannmuren ikke er riktig konfigurert til å tillate toveis lyd- og videotrafikk.

Lifesize-systemet kommuniserer som standard via TCP- og UDP-porter i området 60000 – 64999 for video, lyd, presentasjoner og kamerastyring. Lifesize-systemet bruker et undersett av disse portene under en samtale.

MERK: Minimum antall nødvendige porter er 100.

Du kan minimere antallet UDP- og TCP-porter som er tilgjengelige for kommunikasjon, ved å begrense verdiområdet med å endre verdiene i Innstillinger > Nettverk > Reserverte porter. Lifesize anbefaler at verdiområdet som velges, hvis det ikke er et undersett av standard verdiområde, begynner med et portnummer som er høyere enn 49151. Området må starte med et partall og slutte med et oddetall for at totalt antall porter skal være et partall. For et område som starter på 62000, angir du den nedre enden til 62000 og den øvre enden til 62099 for å allokere 100 porter, som er minstekravet.

MERK: Endring av verdiene i Reserverte porter fører til at systemet starter på nytt.