Bruke Icon på privat LAN med NAT

Hvis du velger å plassere videosystemene i et privat LAN, må du bruke NAT til å kommunisere med eksterne systemer. Dette kan bety at du må aktivere statisk NAT i Lifesize-systemet ditt.

På brannmuren, uansett om den er frittstående eller innebygd i ruteren, må du gjøre en av følgende oppgaver:

Les mer om begrense reserverte porter og se brannmurleverandørens dokumentasjon for mer informasjon.

Aktivere statisk NAT

NAT aktiverer kommunikasjon mellom enheter i LAN som har private IP-adresser og enheter du får tilgang til gjennom et offentlig IP-nettverk. Statisk NAT sørger for at den samme offentlige IP-adressen alltid fører til et systems private IP-adresse, slik at data som skal sendes fra det offentlige nettverket til det private systemet, kan rutes til systemet på en pålitelig måte.

Hvis du bruker statisk NAT til å knytte en offentlig IP-adresse til den private IP-adressen til Lifesize-systemet, må du konfigurere Lifesize-systemet slik at det fungerer sammen med den statiske NAT-serveren. I en nettleser, gå til Innstillinger > Nettverk og velg Statisk NAT. Angi den offentlige IP-adressen, vertsnavn eller fullt kvalifisert domenenavn til systemet i NAT offentlig IP-adresse.

MERK: Du kan ikke oppgradere systemet fra en nettleser utenfor en brannmur hvis statisk NAT er aktivert. I stedet utfører du oppgraderingen fra innenfor brannmuren.

Teste NAT-miljøet

Hvis brannmuren ikke bruker et funksjonssett som utfører H.323 eller SIP NAT, må du aktivere NAT i ditt private Lifesize-system.

Foreta et anrop fra et system på Internett til systemet i privat LAN. Hvis det private systemet kobler til i løpet av de første 2 sekundene etter svar, fungerer NAT-oppsettet som det skal. Hvis anrop ikke kobles til etter svar, og kobler fra etter 30 til 50 sekunder, stemmer ikke innstillingene til den reserverte porten på kodeksen overens med brannmurinnstillingene. Forsikre deg om at systemets og brannmurens innstillinger for UDP-/TCP-porter stemmer overens.

Hvis du ikke kan foreta et vellykket anrop, må du deaktivere funksjonen tilstandsfull pakkeinspeksjon på brannmuren. Noen brannmurleverandører kaller denne funksjonen dynamisk pakkefiltrering. Les brannmurleverandørens dokumentasjon for mer informasjon.