Kameradiagnostikk

Konfigurer kamerainnstillinger i Diagnostikk > Kamera:

Diagnostikk for kamerainnstillinger er kun tilgjengelige hvis det valgte kameraet er tilkoblet kodeksen og Tilkoblet vises som status for kameraet i Diagnostikk > Systeminformasjon og i > på videosystemets skjerm.

Antiflimring

Lamper som tilføres strøm fra en strømkilde på 50 Hz, kan produsere flimring som fanges opp av kameraet og overføres til systemet. Hvis du bruker lys som blir drevet av en 50 Hz strømkilde og observerer flimring i videoen, angir du Antiflimring til 50 Hz. Standardverdien er Auto.

MERK: Verdien du velger for denne innstillingen gjelder for alle kameraer som er koblet til systemet.

Noen innstillinger for kameraeksponering som er designet for bruk i rom belyst av sollys kan føre til flimring. Du fjerner flimringen ved å øke Lysstyrke-innstillingen.

Automatisk eksponering

Automatisk eksponering viser til hvordan et kamera justerer blenderåpningen og lukkerhastigheten for å påvirke et videobildes lysstyrke. Velg en automatisk eksponeringsmetode for kameraet ved å spesifisere en av følgende verdier for HD automatisk eksponeringsmetode:

VerdiBeskrivelse
HelskjermStandardverdi. Justerer eksponeringen for den gjennomsnittlige lysstyrken i en video på helskjerm.
SenteravveidJusterer eksponeringen for den gjennomsnittlige lysstyrken i en video på full skjerm, men tildeler en høyere vekt til midten av bildet.
BildepunktJusterer eksponeringen for den gjennomsnittlige lysstyrken i et lite område i midten av rammen.
ManueltDeaktiverer automatisk eksponering. Juster eksponeringen manuelt ved å endre verdien for Lysstyrke.
Lysstyrke

Med lysstyrke menes lysmengden som mottas gjennom linsen på kameraet. Forbedrer mørke scener ved å justere rommets belysning og manuelt justere kameraet lysstyrke.

Hvis du velger en automatisk eksponeringsmetode vil kameraet justere seg selv basert på lysstyrkeinnstillingen. Justering av verdien for Lysstyrke angir en ny målverdi.

Hvis den automatiske eksponeringsmetoden er Manuell bruker kameraet kun lysstyrkeinnstillingen.

Hvitbalanse

Med hvitbalanse menes hvordan et kamera gjengir fargen hvit, som er en blanding av alle farger. Juster hvitbalansen når videofargen ser ubalansert ut. Hvitbalansen påvirkes av hva slags lyskilde som brukes.

Hvis verdien er angitt til Auto, som er standard, fastslår Lifesize-systemet sitt riktig verdi for kameraets hvitbalanse ved å automatisk justere de endrede lysforholdene i rommet.