Integreringer

Du kan integrere Icon med Lifesize Cloud og UVC-programpakken, og Lifesize Bridge. Tilgjengelige alternativer avhenger av programmer som er konfigurert i miljøet.

AlternativVises når integrert med …Konfigurering
Tidsplan UVC ManagerAdministrer videosystemet i UVC-administrator.
Katalog Lifesize CloudKoble til Lifesize Cloud
UVC ClearSeaKlargjøring av Icon med UVC ClearSea
Integrere Icon med UVC ClearSea
UVC ManagerAdministrer videosystemet i UVC-administrator.
Et katalogserverKonfigurer integreringen i Innstillinger > Katalog.
Møter Lifesize CloudKoble til Lifesize Cloud
UVC ClearSea

(Systemet registrerer til UVC ClearSea over H.323.)

Aktivere Icon-støtte for Lifesize MCU-konferanser
UVC ManagerAdministrer videosystemet i UVC-administrator.
UVC Multipoint eller Lifesize BridgeKonfigurer integreringen i Innstillinger > MCU-er > Aktivere MCU-integrering.
Spill inn UVC VideosenterKonfigurer systemet for opptak til UVC Videosenter i Innstillinger > Opptak og overføring.
Anropseskalering Lifesize CloudKoble til Lifesize Cloud
UVC ClearSeaKlargjøring av Icon med UVC ClearSea
Integrere Icon med UVC ClearSea
Globalt søk UVC ClearSeaKlargjøring av Icon med UVC ClearSea
Integrere Icon med UVC ClearSea
Navigasjon og søk