Trenger du hjelp?

Følgende avsnitt beskriver symptomer, mulige årsaker og potensielle løsninger på vanlige problemer som kan oppstå med Lifesize-systemet.

Systemtilstand
Strøm og tilkobling
Lydproblemer
Presentasjoner
Kameraproblemer
Skjermproblemer
Justere rombelysning

Når et problem oppstår, må enheten inspiseres visuelt. Påse at systemet ikke har vært eksponert mot vann eller varmekilder eller er fysisk skadet.

Feilaktig tilkoblet eller løse kabler er vanlige problemer med maskinvareenheter. Når du undersøker et systemproblem, må du først inspisere eksterne kontroller og kabeltilkoblinger. Påse at tilkoblingene er riktige og sikre, og at ikke noe hindrer kablene. Ta kontakt med administratoren hvis du trenger informasjon om riktig kabling.