Systemvedlikehold

Logg inn i systemets nettgrensesnitt for å utføre systemvedlikehold.

Starte på nytt Diagnostikk > Start systemet på nytt
Lagre Vedlikehold > Tilbakestilling av systemet > Systemlagring
Lagrer sikkerhetskopifilen til datamaskinen.
GjenoppretteVedlikehold > Tilbakestilling av systemet > Gjenoppretting av systemet
Tilbakestill Vedlikehold > Tilbakestilling av systemet > Tilbakestilling av systemet
Tilbakestill Vedlikehold > Tilbakestilling av systemet > Tilbakestilling av systemet
Oppdater lisensnøklerVedlikehold > Lisensnøkler
Oppgradere systemprogramvarenVedlikehold > Systemoppgradering

Diagnoseverktøyer er tilgjengelige i Diagnostikk.