Bruke systemet

Du kan integrere Icon med Lifesize Cloud og UVC-programpakken, og Lifesize Bridge. Tilgjengelige alternativer avhenger av programmer som er konfigurert i miljøet.

Hva vil du gjøre?
Ring, motta og avslutt anropVelg Anrop og gå til et av de følgende anropsalternativene:

Favoritter

Nylige

Katalog

Møter

Tastatur (telefon) eller Innringer (videosystem)

Tidsplan

Velg Svar og (for å avslutte en samtale).

Lær mer om å foreta et anrop og administrere videosystemet ditt i en samtale.

Starte en presentasjonVelg Presentasjon .
Hvis du kobler en bærbar PC til videoinngangen på systemet i løpet av en samtale, starter en presentasjon automatisk. Les mer.
Kontrollere kameraFor å justere det lokale kameraet når systemet er inaktivt, velg Vis .
Under en samtale velger du for å justere det lokale kameraet. Velg for å justere kameraet i den andre enden. Les mer.
Lage et opptak Med UVC Video Center konfigurert, velg . Les mer.
Vis mitt nummerVelg for å vise systemnavnet og nummeret som innringere bruker for å ringe til videosystemet.
Aktiver "ikke forstyrr" Velg for å avvise innkommende anrop. Hvis aktivert, vises .
Justere volumetVelg for å åpne en navigeringslinje for volum.

Fjernkontroll: Velg et volumnivå fra 0 til 100. Nivået representerer volumet som en prosentandel. Bruk fjernkontrollen til å justere nivået. Trykk på eller for å justere nivået i trinn på 1 %. Trykk på eller for rask og trinnløs volumjustering.

Sett systemet i hvilemodusVelg for å sette systemet, kameraet og skjermen i hvilemodus. Les mer.
Vis systemstatusVelg for systemalternativer. Les mer.

Når ditt Lifesize videosystem er inaktivt, viser skjermen video fra kameraet ditt. Når Lifesize videosystem er i hvilemodus, er skjermen svart. Et innkommende anrop, visning av en presentasjon, eller trykk på en knapp på fjernkontrollen, aktiverer systemet. Pek fjernkontrollen mot IR-mottakeren (på både kameraet og kodeksen), ikke skjermen, og trykk på en knapp for å aktivere systemet.

 

Hvilemodus

Velg for å sette systemet, kameraet og skjermen i hvilemodus. Videosystemet går automatisk i hvilemodus under følgende forhold:

  • Ti minutter uten brukerinteraksjon.
  • Et taleanrop tilkobles.

Tapp på på telefonen eller på en knapp på fjernkontrollen for å reaktivere systemet. Når systemet våkner, blir ett av følgende alternativer markert, avhengig av videosystemets tilstand:

Et systemproblem er tilstede. Velg for mer informasjon om problemet.
Ikke forstyrr-funksjonen er aktivert.
Et anrop planlagt i UVC Manager er tilgjengelig i videosystemet.
Inge andre forhold er tilstede.