Katalogservere

Hvis du ikke bruker en annen metode for å fylle ut kataloginformasjon (som f.eks. Lifesize Cloud, UVC ClearSea eller UVC Manager) kan du konfigurere Lifesize-systemet til å laste brukerinformasjon fra en ekstern katalog som bruker LDAP. Når du integrerer en katalogserver, er brukerinformasjon fra katalogserveren tilgjengelig i videosystemet i  > .

Konfigurer integrasjon med katalogserveren i Innstillinger >Katalog .

InnstillingBeskrivelseStandardverdi
VertsnavnVertsnavn eller IP-adresse til katalogserveren.Ingen standard
Brukernavn
Passord
Brukernavn og passord med påloggingstilgang til katalogserveren.Ingen standard
BaseBase-DN (Distinguished Name) som brukes til å sende forespørsler til katalogserveren.Ingen standard
PortKatalogserverens port.Ingen standard
KrypteringHvis TLS er aktivert, finner Lifesize-videosystemet ditt en sikker kobling i katalogens serverport.Ingen

LDAP-katalogen oppdaterer dataene når du går til > og 10 minutter har gått siden forrige oppdatering. En oppdatering skjer kun hvis katalogen er i bruk. Oppdatering av katalogdata inkluderer tilføying av nye oppføringer, oppdatering av eksisterende oppføringer og sletting av oppføringer som ikke lenger er i serverens database.