UVC Manager

Når videosystemet Lifesize Icon styres av UVC Manager, vil offentlige konferanser være listet opp i > . Hvis videosystemet er invitert til en konferanse, vises konferansen i videosystemets Planlegger .

Hvis UVC Manager også administrerer en LifeSize Bridge, vises (offentlige) konferanser og behovsbaserte i > i Icon-systemet. Offentlige konferanser gjennom et administrert UVC-multipunkt vises også i > .

Se LifeSize UVC Manager Utrullingsveiledning for informasjon om konfigurasjon av UVC Manager til å fungere med LifeSize Icon-videosystemer.