Konfigurasjonsoversikt

Når du installerer systemet ditt for første gang, vil en veileder hjelpe deg med å stille inn språk, nettverksinnstillinger og tidssone. Du kan også velge å koble Icon til Lifesize Cloud-tjenesten på dette tidspunktet.

Etter installering må du konfigurere videosystemet ved hjelp av fjernkontrollen eller fra systemets nettgrensesnitt:

  1. Åpne en nettleser.
  2. Naviger til systemets IP-adresse. Dette vises i på hovedskjermen.

Lifesize Cloud-brukere: Velg > for å se IP-adressen.

Etter at du har gjennomført installeringen kan du i tillegg konfigurere følgende:

Hva vil du gjøre?Les mer
Koble til Lifesize Cloud.

Hvis du ikke koblet Icon til Lifesize Cloud i løpet av den første konfigureringen, kan du tilbakestille systemet for å knytte det til Cloud-kontoen din.

Koble til Lifesize Cloud
Integrer systemet med andre Lifesize-programmer.Integreringer
Velg administratorpassord.

Logg inn i nettgrensesnittet og gå til Innstillinger > Passord.

Systemtilgang og passord
Endre systemdato, klokkeslett og tidssone.

Logg inn i nettgrensesnittet og gå til Innstillinger > Dato og klokkeslett.

Dato og klokkeslett
Endre språk for systemets grensesnitt.

Gjør et av følgende:

 • Logg inn i nettgrensesnittet og gå til Innstillinger >Utseende.
 • Bruk fjernkontrollen og velg >  .

MERK: For å endre språket i nettgrensesnittet, velg Språk på innloggingsskjermen.

Språk
Endre systemnavn.

Logg inn i nettgrensesnittet og gå til Innstillinger > SystemLifesize Cloud-brukere: systemnavnet ditt bestemmes gjennom Lifesize Cloud når du kobler Icon til tjenesten.

Systemnavn
Justere trygt område.

Hvis dag, dato og klokkeslett ikke vises fullstendig i øvre, høyre hjørne på skjermen, velg > for å justere det trygge området.

Systemalternativer
Velg en konfigurasjon for to skjermer. (Kun Icon 600 og 800.)

Logg inn i nettgrensesnittet og gå til Innstillinger > Utseende > Fysisk skjermoppsett.

To skjermer
Last opp en tilpasset bakgrunn til Icon-systemet.

Hvis du har Icon-systemer som er tilkoblet Lifesize Cloud, kan du laste opp et tilpasset bakgrunnsbilde til systemene dine fra nettkonsollen.

Lifesize Cloud
Tilpass din Lifesize Phone HD. 

Lifesize Cloud-kunder med Lifesize Phone HD tilkoblet et Lifesize Icon 400|450|600|800-system kan tilpasse tidssonene og knappene på startskjermen fra nettkonsollen.

Lifesize Cloud
AktiveringH.323 og SIP.

Logg inn i nettgrensesnittet og gå hit:

 • Innstillinger >H.323
 • Innstillinger > SIP-registrator 1
 • Innstillinger > SIP-registrator 2
H.323

SIP

Konfigurere innstillinger for anrop, lyd og video.

Logg inn i nettgrensesnittet og gå hit:

 • Innstillinger > Samtaler
 • Innstillinger > Lyd
 • Innstillinger > Video
Samtaleinnstillinger

Lydinnstillinger

Videoinnstillinger

Konfigurer videosystemet for brannmurkrysning.Konfigurere brannmuren
Aktiver automatisk klargjøring.

Konfigurer videosystemet til å gjenkjenne en klargjøringsserver og til å konfigurere seg selv med innstillinger som er spesifisert på serveren.

Klargjøring av Icon med UVC ClearSea
Konfigurere nettverksinnstillinger.

Gjør et av følgende:

 • Logg inn i nettgrensesnittet og gå til Innstillinger > Nettverk.
 • Bruk fjernkontrollen og velg > og oppgi koden (standard er 1234) for tilgang til .
Systemalternativer