Systemtilgang og passord

Fjernkontroll Åpne administratorfunksjoner fra videosystemets skjerm:

Velg > og oppgi passkorden (standard 1234)

Nettleser Åpne en nettleser og oppgi IP-adressen til Lifesize-systemet. Logg deg på med administratorrettigheter. Standard brukernavn og passord er admin.

Systemets IP-adresse vises i  på hovedskjermen for videosystemets display.

Lifesize cloud-based service users: Select  to view the IP address.

Som standard aktiveres fjernstyring av et Lifesize videosystem over HTTP med Innstillinger > Sikkerhet > Aktiver fjernstyring over HTTP.

FORSIKTIG: Når HTTP-logger deaktiveres, logges du ut og du kan ikke logge deg inn på systemet igjen.

SSH Logg deg på som administrator til en SSH-økt og oppgi kommandoer for å fjernstyre Lifesize-systemet. Standard brukernavn og passord er admin.

For en introduksjon i å komme i gang med API, oppgi   hjelp når du får beskjed om det. Du kan også åpne mer detaljert dokumentasjon om kommandoene på https://<videoSystemIPAddress>/docs/json//docs/json/

Som standard aktiveres fjernstyring over SSH med Innstillinger > Sikkerhet > Aktiver SSH Access.

FORSIKTIG: Hvis SSH deaktiveres, kan du ikke fjernstyre systemet over SSH.

UVC-administrator Administratorer kan styre videosystemet med UVC Manager på tvers av virksomheten.

Naviger til Innstillinger > Passord for å administrere passord:

Bruker Tilgang Brukernavn Standardpassord
Administrator Nettleser, SSH (kommandolinje) admin admin
Administrator Videosystemets skjerm med fjernkontroll Ingen 1234
Støtte Nettleser, SSH støtte støtte

Passord kan være på opptil 16 tegn og inneholde enhver kombinasjon av tallene 0-9, bokstavene a-z og A-Z og symbolene * (stjerne) og # (firkant). Passkoden må være ett til 32 tegn i lengde og inneholde en kombinasjon av tallene 0-9.

Du kan ikke endre brukernavnet.