Systemnavn, dato og klokkeslett

 

Systemnavn

Definer videosystemnavnet i Innstillinger > System > Systemnavn.

MERK: Systemnavnet blir definert av Lifesize Cloud når du kobler Icon til tjenesten.

 

Systemdato og klokkeslett

Systemdato og klokkeslett angis automatisk hvis et av følgende forhold eksisterer:

  • DHCP er aktivert i Innstillinger > Nettverk > Bruk DHCP og DHCP-serveren sender en NTP-serveradresse til systemet ditt.
  • Du kan spesifisere vertsnavn eller IP-adresse til en NTP-server i Innstillinger > Dato og klokkeslett > NTP-server vertsnavn.

MERK: Verdien du spesifiserer for NTP-servers vertsnavn brukes i tillegg til en NTP serveradresse som en DHCP-server videresender til systemet.

Konfigurering av tidssonen skjer ikke automatisk. Gå til Innstillinger > Dato og klokkeslett for å spesifisere tidssonen.