Systemalternativer

Velg for systemalternativer:

Viser status for systemet, inkludert kommunikasjon, lyd, systeminndata og -utdata, DHCP, autoklargjøring, temperatursensorer og viftehastigheter.
Viser detaljert systeminformasjon, inkludert kommunikasjon, lyd, nettverk, systeminndata og -utdata, DHCP, autoklargjøring og kameraer.
Lar deg konfigurere det trygge området på skjermen.
Viser systemets IP-adresse slik at administratoren kan konfigurere systemet. Hvis systemet ikke er konfigurert eller ubrukelig, vises informasjon om seriellporten.
Velg språk for tekst på skjermen.
Viser lisenser som gjelder for systemet.
Etter bekreftelse starter systemet på nytt.
Tilbyr administrative verktøyer. Dette området krever en numerisk kode (standard 1234).
aktiverer eller deaktiverer DHCP. Når DHCP er deaktivert kan du angi IP-adresse, nettverksmaske, standard gateway og adressen til den statiske DNS-serveren. Velg Test nettverk for å teste forbindelsen.
tilbakestiller nettverksinnstillingene til standardverdiene: aktiverer DHCP, tilbakestiller VLAN-kode til 0, aktiverer HTTP og SSH.
tilbakestiller alle innstillinger til standardverdier og starter systemet på nytt.
tilbakestiller systemet til en alternativ programvareversjon, tilbakestiller alle innstillinger til standardverdier, og starter deretter systemet på nytt.
Velg for å logge ut.