Kameraproblemer med Icon 600 og 800

Hvis du ikke kan svinge, vippe eller zoome med kameraet, må du forsikre deg om at fjernkontrollen inneholder to AAA-batterier som fungerer. Bekreft at ingen gjenstander er i veien for sensoren foran på kameraet, og at LED-en på forsiden av kameraet blinker klart blått når du bruker fjernkontrollen til å utføre en oppgave.

Hvis kameraet ikke viser video, må du forsikre deg om at kameraet er koblet til Lifesize-systemet med en kamerakabel til riktig kamerainngang eller kontakte administratoren.

Bekreft at det blå LED-lyset på forsiden av kameraet, som indikerer at det har strøm, lyser, og start systemet på nytt hvis det er nødvendig, for å bekrefte at kameraet slår seg på. Hvis du starter systemet på nytt og dette ikke løser problemet, kan det hende du må tilføre strøm til kameraet igjen.

Administratorer kan også konfigurere innstillinger for følgende kameraegenskaper:

  • autofokus
  • lås kameraposisjon
  • antiflimring
  • automatisk eksponering
  • lysstyrke
  • hvitbalanse

Les mer om disse innstillingene.