Strøm og tilkobling

Hvis et anrop ikke tilkobles, må du kontrollere at du har slått et fungerende nummer, og at mottakeren er slått på og tilgjengelig. Verifiser at nettverket er klart og tilgjengelig ved å navigere til > for å vise nettverksstatusen.