Systemtilstand

Fra systemskjermen, gå til  > for å se status for systemet. Når et systemproblem oppstår som krever din oppmerksomhet, vises helseikonet på hovedskjermen.

Skyggeleggingen bak ikonet gjenspeiler problemets alvorsgrad:

  • Gul skygge indikerer en advarsel.
  • Rød skygge indikerer et kritisk problem.
Kommunikasjon
NettverkAdvarsel: systemet binder til nettverket.
Kritisk: systemet er frakoblet eller ingen DHCP-server er tilstede.
Lifesize Cloud-tjenesteAdvarsel: Din konto er utløpt, kontoprøvetiden er over: du må validere kontoen.
AutoklargjøringAdvarsel: systemet klargjøres.
Kritisk: klargjøring mislyktes.
Lifesize ClearSeaAdvarsel: systemet registrerer med UVC ClearSea.
Kritisk: registreringen mislyktes eller UVC ClearSea er utilgjengelig.
H.323GatekeeperAdvarsel: systemet registrerer med H.323-gatekeeper.
Kritisk: registrering mislyktes eller gatekeeper kan ikke nås.
SIP-registratorerAdvarsel: systemet registrerer med SIP-registratoren.
Kritisk: registreringen mislyktes eller registratoren kan ikke nås.
UVC TransitAdvarsel: systemet kunne ikke koble til UVC Transit. Systemet registrerer med H.323-gatekeeperen eller SIP-registratoren.
Kritisk: systemet kunne ikke koble til UVC Transit. Systemet kunne ikke registrere med gatekeeperen eller registratoren.
MCUAdvarsel: kommunikasjonen med den integrerte broen ble brutt.
Lifesize PhoneAdvarsel: telefonen initialiseres.
System I/O
Aktiv mikrofonAdvarsel: ingen aktiv mikrofon er tilstede.
Strøm til LifeSize LinkKritisk: det oppstod en feil med strømmen til Lifesize Link.
Termisk
ViftehastighetKritisk: systemet er overopphetet.
TemperatursensorerAdvarsel: systemet er over normal driftstemperatur.
Kritisk: systemet er overopphetet og nærmer seg maksimal tillatt driftstemperatur.
Prosesser
SystemstatusKritisk: en prosess mislyktes.