802.1x Autentisering

Lifesize Icon konferanserom-systemer støtter portbasert, gjensidig autentisering basert på IEEE 802.1x-standarden ved hjelp av underprotokollen EAP-TLS. IEEE 802.1x forsterker sikkerheten og distribusjonen ved å gi støtte for sentralisert brukeridentifikasjon, autentisering og dynamisk nøkkel-administrasjon.

IEEE 802.1x-standarden sørger for portbasert autentisering som omfatter kommunikasjon mellom en supplikant, en autentikator (en 802.1x-egnet Ethernet-svitsj i denne applikasjonen) og en autentiseringsserver. 802.1x-autentisering er som standard deaktivert i Lifesize Icon konferanserom-system.

Før du aktiverer denne egenskapen, sikre at miljøet ditt møter de følgende forutsetninger:

 • En autentiseringsserver er installert med CA-sertifikat, serversertifikat og serversertifikatets privatnøkkel.
 • Autentikatoren er konfigurert for å åpne autentifiseringsserveren og for å tillate at én eller flere av portene gir 802.1x-adgangskontroll
 • En sertifiseringsmyndighet har laget et CA-sertifikat, et klientsertifikat, en klientnøkkel og en klientnøkkeladgangskode (valgfritt) for Lifesize Icon konferanseromsystem

For å aktivere 802.1x-autentisering:

 1. Logg inn på nettgrensesnittet og velg Innstillinger > Nettverk.
 2. Rull ned til 802.1x-Autentisering. Kryss av i boksen for å aktivere.
 3. Legg til filer:
  • Sertifikat PEM-fil
  • CA PEM Fil
  • Nøkkel PEM-fil
 4. Skriv inn klientnøkkelen, privatnøkkelen og pass (valgfritt)
 5. Velg Lagre.
 6. Du vil bli bedt om å bekrefte endringene, og deretter vil nettverkets grensesnitt starte på nytt, og du vil bli nødt til å starte nettleseren din på nytt. Når du er klar, velg Ja.