Lydinnstillinger

Konfigurer lydinnstillinger i Innstillinger > Lyd.

InnstillingBeskrivelseStandardverdi
Utgang for videoanropSpesifiserer sted for lydutgang under videosamtaler: Linje-utHD-ut, DVI, eller telefon.HD-ut
Utgang for taleanropSpesifiserer plassering for lydutgang under talesamtaler: Linje utHD utDVI, eller Telefon.Telefon
Kun Icon 600
Analog mikrofonforsterkningAngir verdien som kontrollerer mikrofonforsterkningen til den analoge lydinngangen. Velg en av følgende verdier:

  • Linjenivå. Bruk denne verdien med profesjonell linje i mikrofoner.
  • Mikrofonnivå. Bruk denne verdien med forbrukermikrofoner.
  • Mikrofonnivå med forsterkning. Bruk denne verdien når mikrofonen din krever ekstra forsterkning.
Linjenivå
Kun Icon 800
Integrert lydSom standard styrer Icon 800s innebygde lydprosessor følgende:

  • Akustisk ekkokansellering (AEC)
  • Støyreduksjon
  • Automatisk lydstyrkeregulering

For å kunne bruke fjernkontroll, skru på Integrert lyd.

Når dette valget er slått på gjelder følgende forhold:

  • Volumknappene på telefonen din og på hovedskjermen er utilgjengelige.
  • Aktiv mikrofon går som standard til Linje inn. Mikrofoner som kobles til linje-inn-lydinnganger er alltid på.
  • DVI-lydinnganger er på til du stopper dem ved kilden.

MERK: Innstillinger for Integrert lyd er tilgjengelig fra kommandolinjen i Icon 600.

Av
Aktiv mikrofonSystemet kan kobles til mer enn én mikrofonenhet for lydinngang under anrop. Bare én enhet kan fungere som aktiv mikrofon under en samtale.Auto
LydløsHvis du trykker lydløsknappen, kuttes lyden fra alle lydinnganger som standard. Dette gjelder også lyd fra den aktive mikrofonen, en PC som er koplet til kodeksen i forbindelse med en presentasjon, eller en enhet som er koplet til aux-inngangene.

For å konfigurere systemet til kun å kutte lyden til mikrofonen, velg Kun mikrofon.

Alle