H.323

Som standard støtter Lifesize-systemer H.323-protokollen for å foreta og motta video- og taleanrop. Konfigurer H.323-preferanser i Innstillinger> H.323.

MERK: Hvis UVC ClearSea styrer Lifesize Icon, eller Icon er tilkoblet Lifesize Cloud, er H.323 deaktivert.

InnstillingBeskrivelseStandardverdi
Bruk H.323Når H.323 aktivert, kan du angi et H.323-navn eller -direktenummer som skal brukes når man gjør et anrop. H.323-navnet og -direktenummeret identifiserer enheten for gatekeeperen. Alle registrerte enheter kan ringe en annen med dette navnet og direktenummeret.Aktivert
NavnValgfri verdi som brukes når en gatekeeper blir konfigurert og krever at systemet registrer med en H.323-ID. Dersom gatekeeper-administratoren tilordner en H.323-ID for systemet, skriver du inn ID-en som navn. Hvis UVC Transit fungerer som en H.460 server, spesifiser brukernavnet som er satt opp for enheten på UVC Transit.Nummer tilfeldig generert av systemet
DirektenummerValgfri verdi som brukes når en gatekeeper blir konfigurert og krever at systemet registrerer med et E.164-nummer eller -direktenummer. Hvis gatekeeperadministratoren tildeler et E.164-nummer eller -direktenummer for systemet, angir du det nummeret for direktenummeret. Hvis UVC Transit fungerer som en H.460 server, spesifiser direktenummeret som er satt opp for enheten på UVC Transit.Nummer tilfeldig generert av systemet (samme verdien som over)
Gatekeeper-modusLar deg velge en gatekeeper. Velg et av følgende alternativer:

  • Velg Auto for automatisk oppdaging av en gatekeeper.
  • Velg Manuell eller Manuell H.460 for å spesifisere IP-adressen og porten til primær gatekeeper. Gatekeeperporten er som standard satt til bransjestandarden 1719.

Hvis du vil aktivere støtte for H.460, må du ha en H.460-server som er konfigurert i ditt miljø. Hvis støtte for H.460 er aktivert, ignorerer systemet innstillinger i Innstillinger > Nettverk > Statisk NAT.

Av
Gatekeeper-IDAngis kun når gatekeeperen krever det, for eksempel ved oppsett med flere gatekeepere. Verdien for Gatekeeper-ID må matche autorisasjonsnavnet som er konfigurert for gatekeeper og som systemet registrerer. Denne innstillingen skal ikke konfigureres hvis gatekeeperen ikke krever det, fordi det da kan oppstå feil ved registrering på gatekeeper.Ingen standard
GatekeeperadresseAdressen til den primære gatekeeperen. Hvis UVC Transit fungerer som en H.460-server, spesifiser IP-adressen til UVC Transits signalserver.Ingen standard
GatekeeperportPorten til den primære gatekeeperen.1719
Autentisering av gatekeeperLar deg spesifisere et brukernavn og passord for H.235-godkjenning. Les mer om H.323-sikkerhet.Deaktivert

For å deaktivere støtte for H.323-anrop, slett Bruk H.323 i Innstillinger > H.323 > Generelt når systemet ikke er i en samtale.

Når du lagrer endringene dine vises den gule tilstandsindikatoren  mens Lifesize-systemet ditt forsøker å registrere seg hos gatekeeper. Hvis registreringen mislykkes, vises den røde indikatoren . Velg > for mer informasjon om problemet.

Systemet rapporterer registreringsstatus i > , og de konfigurerte systemnumrene vises i .