Nettverkspreferanser

Konfigurer nettverksinnstillinger Innstillinger > Nettverk.

DHCP eller statisk IP-adresse DHCP allokerer og tildeler IP-adresser dynamisk.

Hvis du deaktiverer DHCP, må du angi lokalt konfigurert IP-adresse, nettverksmaske (brukt til å partisjonere IP-adressene i et nettverk og vertsidentifikator) og standard gateway.

MERK: Fra videosystemet ditt, velg  og skriv inn passkoden (standard, 1234) for å få tilgang til nettverksinnstillingene .

Nettverkshastighet Lifesize anbefaler at du velger Automatisk forhandle hastighets- og dupleksinnstillinger med mindre nettverket spesifikt krever en fast hastighet eller dupleksinnstilling. Hvis du ikke velger Automatisk forhandle hastighets- og dupleksinnstillinger, må du forsikre deg om at verdiene stemmer overens med hastighet og dupleks som er konfigurert i nettverkssvitsjen.

MERK: Om Ethernet-svitsjen er konfigurert for halv dupleks, kan du oppleve dårlig kvalitet på video når du foretar samtaler som er større enn 512 kb/s. Endre konfigurering av Ethernet-svitsjen til en annen innstilling enn halv dupleks hvis du velger Automatisk forhandle hastighets- og dupleksinnstillinger.

VLAN-tagg Hvis du har konfigurert statisk VLAN, kan du konfigurere Lifesize-systemet til å legge en VLAN-tagg til utgående pakker og akseptere pakker med innkommende tagger hvis de deler samme VLAN-identifikator. Spesifiser VLAN-identifikator i VLAN-et som systemet er tildelt. Verdiområdet er 1 til 4094.
DNS-servere og domene Angi IP-adresser for å konfigurere DNS-servere. Angi domenenavnene som skal søkes etter når vertsnavn skal løses. DNS oversetter navn på nettverksnoder til adresser. Spesifiser denne innstillingen for å bruke DNS til å løse vertsnavnene til IP-adressene.
Søke i domener Domener søkes i rekkefølgen du oppgir dem, og søket stopper når et gyldig navn blir funnet. Du søker et navnehierarki ved å bruke søkedomener av forskjellig grad. Eksempel:
  • building.campus.university.edu
  • campus.university.edu
  • university.edu
Reserverte TCP- og UDP-porter Som standard kommuniserer Lifesize-videosystemer gjennom TCP- og UDP-porter i området 60000 - 64999. Lifesize anbefaler at du bruker standardområdet. Du kan imidlertid begrense området av UDP- og TCP-porter som er tilgjengelige for kommunikasjon. Lifesize anbefaler at området du velger, dersom du velger annet enn standardområdet, ikke begynner med et portnummer høyere enn 49151.
QoS Angi QoS-preferanser i henhold til innstillingene som brukes i nettverket.
MTU for videopakker Videopakker som overstiger MTU-størrelsen for en ruter eller et segment langs nettverksbanen, kan bli fragmentert eller forkastet, noe som fører til dårlig videokvalitet i mottaksenheten. Du kan konfigurere MTU-verdien for videopakker som sendes fra Lifesize-systemet. Standardverdien er 1440 byte. Det tillatte verdiområdet er 900-1500 byte. Lifesize anbefaler at du ikke endrer verdien med mindre nettverket ditt krever en annen MTU.
Statisk NAT Dersom du bruker en statisk NAT for å assosiere en offentlig IP-adresse med en den private IP-adressen til Lifesize  Icon, velg Static NAT og skriv inn den offentlig NAT-IP-adressen eller vertsnavnet til ditt Lifesize Icon.
802.1x Autentisering 802.1x-autentisering er som standard deaktivert i Lifesize Icon konferanserom-system. For å lære hvordan du aktiverer, gå til 802.1x Autentisering.