Sikkerhetsinnstillinger

SSH-tilgang

SSH leverer en sikker kanal over et usikret nettverk i en klientserver-arkitektur. Vi støtter SSH-nøkler på 1024, 2048 og 4096 bits lengde.

For å aktivere SSH-tilgang og legge til en SSH-nøkkel:

 1. Logg inn på nettgrensesnittet og velg Innstillinger > Sikkerhet.
 2. Bla ned til SSH - Secure Shell.
 3. Merk avkrysningsboksen ved siden av Aktiver Admin-bruker SSH-nøkkel. Avkrysningsboksen Aktiver SSH-tilgang skal allerede være avmerket.
 4. Legg til nøkkel-PEM-fil.
 5. Velg Lagre.

509-autentisering

X.509-sertifikater brukes til å forbedre autentisering på enhetsnivå.

For å aktivere 509-autentisering:

 1. Logg inn på nettgrensesnittet og velg Innstillinger > Sikkerhet.
 2. Bla ned til HTTP - Hypertekstoverføringsprotokoll.
 3. Merk avkrysningsboksen ved siden av 509-autentisering for å aktivere.
 4. Legg til filer:
  • Sertifikat-PEM-fil
  • CA PEM-fil
  • Nøkkel-PEM-fil
 5. Tast inn passordstrengen for privat nøkkel for klientnøkkel (valgfritt).
 6. Velg Lagre.
 7. Du vil bli bedt om å bekrefte endringene. Deretter vil nettverksgrensesnittet startes på nytt og du må starte nettleseren på nytt. Når du er klar, velger du Ja.