SIP

Lifesize-systemer støtter som standard SIP-protokollen for oppringing og mottak av video- og talesamtaler. Lifesize Icon-systemer kan registreres for to uavhengige SIP-tjenester samtidig og tillater registrering både for en SIP-videotjeneste og et lokalt SIP VoIP-telefonsystem. Konfigurer SIP-innstillinger i Innstillinger > SIP-registrator 1 (eller 2).

MERK: Hvis UVC ClearSea styrer Lifesize Icon eller Icon er tilkoblet til Lifesize Cloud, kan du ikke endre innstillingene for SIP-registrator 1. Du kan i stedet bruke SIP-registrator 2 for registrering hos en lokal SIP-taletjeneste.

InnstillingBeskrivelseStandardverdi
SIP-registrator 1: Bruk SIPHvis aktivert, kan du spesifisere et SIP-navn som skal brukes når du foretar et anrop.Aktivert
SIP-registrator 2: Bruk SIPHvis aktivert, kan du spesifisere et SIP-navn som skal brukes når du foretar et anrop.Deaktivert
SIP-brukernavnSIP-brukernavn for enheten.Lifesize
AutorisasjonsbrukernavnSIP-serverens autorisasjonsbrukernavn. Angi en verdi kun hvis det kreves av registratoren eller proxyen.Ingen standard
AutorisasjonspassordAutorisasjonspassord for SIP-server. Angi en verdi kun hvis det kreves av registratoren eller proxyen.Ingen standard
SIP-servertypeType SIP-registrator og proxyservere.Auto
SIP-registratorHvis aktivert, brukes en SIP-registrator.Deaktivert
Registrators vertsnavnVertsnavn eller IP-adresse til SIP-registratoren.Ingen standard
SIP-registreringKommunikasjonsbane som skal brukes ved registrering med en SIP-registrator. SIP-enheter bruker registreringsinnstillinger som registrerer deres plassering dynamisk.Direkte
SIP ProxyHvis aktivert, brukes en SIP proxyserver.Deaktivert
Proxyens vertsnavnVertsnavn eller IP-adresse til SIP-proxyserveren.Ingen standard
SIP-signaliseringForetrukket SIP-signaliseringsprotokoll. Signaliseringsprotokoller er gjensidig utelukkede: ved aktivering av én, deaktiveres de andre.

Du aktiverer transportsikkerhet for signalisering ved å angi verdien til TLS.

Du håndhever krypterte medier i SIP-anrop ved å angi SIP-sikkerhet i Innstillinger > Sikkerhet til Streng. Les mer.

Auto

Du deaktiverer støtte for SIP-anrop ved å slette Bruk SIP i Innstillinger > SIP-registrator 1 (og 2) > Generelt når systemet ikke er i et anrop.

Dersom SIP-samtaler er aktivert gjennom UVC Transit, fjern Klargjør for SIP i Innstillinger > Lifesize UVC Transit. Les mer på Integrere med Lifesize UVC Transit.

Når du lagrer endringene, vises systemets gule helseindikator når Lifesize-systemet prøver å registrere seg på SIP-serveren. Hvis registreringen mislykkes, vises den røde indikatoren . Velg > for mer informasjon om problemet.

Systemet rapporterer registreringsstatus i > , og de konfigurerte systemnumrene vises i .