USB-innstillinger

Konfigurer USB-innstillinger for opp til to enheter i Innstillinger > USB.

VISCA-kontroll

  1. Velg Skall som VISCA.
  2. For Icon 400|450|600: Velg tilkoblingstype for enhet: HDMI eller DVI.
  3. For Icon 800: Velg tilkoblingstype for enhet: DVI0, DVI1, DVI2, eller DVI3.
  4. Velg Avansert for å velge seriellkoblingens hastighets- og flytkontroll.

Seriellkontroll

  1. Velg Skallsom Seriell.
  2. Velg hastigheten på serielltilkoblingen.
  3. Velg seriellkoblingens flytkontroll: flytkontroll for maskinvare eller programvare, eller ingen flytkontroll.