Finne klargjøringsserveren

En enhet bruker en av følgende metoder for å oppdage klargjøringsserveren:

DHCP-alternativ 157Henter serverens IP-adresse.
Les mer i Lifesize UVC ClearSea utrullingsveiledning.
DNS, basert på lokale søkedomener (kun Icon)Enheter bruker et forhåndskonfigurert DNS-navn som representerer klargjøringsserveren.
Les mer i Lifesize UVC ClearSea utrullingsveiledning.
Oppdater innstillingene manuelt (kun Icon)Dette alternativet overskriver enhver IP-adresse for klargjøringsserveren som eventuelt har blitt funnet gjennom DHCP- eller DNS-alternativene. Bruk denne metoden når du har liten eller ingen kontroll over DHCP- og DNS-servere.

Logg inn i Icons nettgrensesnitt og velg Vedlikehold > Automatisk klargjøring.