Aktivere Icon-støtte for Lifesize MCU-konferanser

Denne konfigurasjonen tillater at Icon ringer til bridgekonferanser igjennom UVC ClearSea. Administrert MCU fyller ut Møter i Icon.

Fullfør følgende obligatoriske trinn i UVC ClearSea:

 1. Legg til en MCU i Administrere > MCU-er. Velg Aktiver MCU-integrasjon.
 2. Opprett en brukerkonto for Icon i Administrere > Brukere.
  • Brukere som registrerer seg med SIP- eller H.323-enheter, må bruke lokal innloggingsinformasjon.
  • Oppgi enhetens IP-adresse i UVC autoklargjøring.
 3. Legg til en rutingregel for anrop i Administrere > Anropsruting som videresender ringestrengen til MCU-adressen. Videresendingsmålet bruker formatet: <dialstring>@<mcuIPAddress>

Når Icon oppdager klargjøringsserveren, mottar Icon følgende konfigurasjonsinnstillinger fra UVC ClearSea og bruker dem lokalt:

Icon-innstillingerBeskrivelse
KatalogRegistreres på katalogserveren i UVC ClearSea.

Bruker legitimasjon fra UVC adressebok i Icon-kontoen du opprettet i UVC ClearSea (i Administrere > Brukere).

H.323Aktiverer H.323 og registrerer til gatekeeper i UVC ClearSea ved bruk av følgende innstillinger:

 • Angir Navn og Suffiks til bruker-ID og suffiks for Icon-kontoen du opprettet i UVC ClearSea.
 • Angir Gatekeeper-modus til Manuell.
 • Angir Gatekeeper-adresse til IP-adressen eller domenenavnet for UVC ClearSea Server.
 • Angir Gatekeeper-brukernavn og Gatekeeper-passord til bruker-ID og passordet til Icon-kontoen du opprettet i UVC ClearSea.
SIP Aktiverer SIP.
MCU-erBruker Lifesize MCU integrert med UVC ClearSea.

Bruk IP-adressen til UVC ClearSea-serveren, og bruker-ID og passord til Icon-brukerkontoen som du opprettet i UVC ClearSea.

Registrerer Icon til UVC ClearSea gjennom SIP-registratoren

Lifesize anbefaler at du registrerer Icon over H.323 eller SIP, ikke begge. Hvis du registrerer enheten over SIP, hold H.323 aktivert.

 1. Gå til Innstillinger > SIP-registrator.
 2. Oppgi bruker-ID til Icon-kontoen du opprettet i UVC ClearSea i SIP-brukernavn.
 3. Oppgi bruker-ID og passord for Icon-kontoen du opprettet i UVC ClearSea i Autorisasjon brukernavn og Autorisasjon passord.
 4. Oppgi IP-adressen eller domenenavnet til UVC ClearSea i vertsnavn for registrator og proxy (hvis du bruker en SIP-proxy).