Diagnoseverktøy

DiagnostikkBeskrivelse
SysteminformasjonDetaljerte opplysninger om systemet ditt, inkludert serienumre og versjoner, er tilgjengelig i Diagnostikk > Systeminformasjon.

Du får også tilgang til systeminformasjonen i > på displayet i videosystemet.

SystemloggerLagre systemlogger på datamaskinen i Diagnostikk > Systemlogger.

Still inn loggnivåer i Innstillinger > Systemloggnivåer. Lifesize anbefaler at det benyttes en syslogserver for integrerte konfigurasjoner.

MERK: Hvis du deaktiver logg for Database, Systemstatus, Timer og Video-maskinvare, vil omstart av systemet tilbakestille loggnivåene til standardinnstilling.

DiagnoserapportStøttepersonell kan kreve at du tar en diagnoserapport fra systemet for å identifisere årsaken til et systemproblem.

Når du får instruksjon om å samle inn informasjon, velger du Diagnostikk > Diagnoserapport > Generer diagnoserapport.

Kamera

Bruk kameradiagnostikken til å justere kameraets lysstyrke og hvitbalanse, og for å korrigere noen typer flimring. Les mer om kameradiagnostikk.
AnropsdataFor å laste ned anropshistorikk, velg Diagnostikk > Anropsdata > Last ned anropsregistre. Les mer om anropsdata.
Systemets helseindikatorHelseikonet som vises på hovedskjermen er en indikator på et systemproblem. Les mer om systemtilstand.