Lisensnøkler

Du må ha en gjeldende lisensnøkkel for å aktivere følgende:

 • programvareoppdateringer
 • to skjermer (kun Icon 600 og 800)

MERK: Utløpsdato for en lisensnøkkel vises i Vedlikehold > Lisensnøkler. Kontakt din Lifesize-partner for informasjon om lisensnøkler.

 

Oppdatere lisensnøklene

Hvis systemet har HTTP-tilgang gjennom port 80 til lisensnøkkelserveren for Lifesize, oppdaterer du lisensnøklene fra systemets nettgrensesnitt. Hvis ikke kan du installere nøkkelen manuelt.

  1. Gå til Vedlikehold > Lisensnøkler.
  2. Klikk Oppdater.

Hvis oppdateringen er vellykket, vises Vellykket sammen med gjeldende lisensnøkler og deres utløpsdatoer.

Oppdateringsfeil kan være forårsaket av et av følgende forhold:

 • Det finnes ikke en gyldig vedlikeholdsavtale for enheten. Kontakt din Lifesize-partner for å fornye vedlikeholdsavtalen.
 • Systemet kunne ikke koble til. Det kan hende at serveren er nede eller at systemet kanskje ikke har HTTP-tilgang. Kontakt Lifesize' tekniske tjenester hvis dette forholdet vedvarer og du har HTTP-tilgang eller installer en nøkkel manuelt.
 • En lisensnøkkel eksisterer, men er ikke gyldig. Kontakt LifeSize' tekniske tjenester.

 

Installere en lisensnøkkel manuelt

 1. Fra siden for nedlasting av programvare på lifesize.com/support, klikk på Last ned programvare.
 2. Logg inn på støttekontoen. Hvis dette er ditt første besøk, oppretter du konto.
 3. Oppgi serienummeret til Lifesize videosystemet (dette finner du i Diagnostikk > Systeminformasjon) og følg instruksjonene for å hente en lisensnøkkel. Det kan hende du har flere nøkler.
 4. Last ned en lisensnøkkel.
 5. Logg inn i videosystemet fra en nettleser og gå til Vedlikehold > Lisensnøkler.
 6. Klikk Legg til og lim inn lisensnøkkelen du fikk i trinn 3 under Oppgi lisensnøkkel.
 7. Klikk Legg til.
 8. Gjenta trinn 3 til 7 for hver lisensnøkkel som er oppgitt for videosystemet.