Starte på nytt

Systemer starter på nytt når du fullfører en av følgende oppgaver:

Starte systemet på nytt manuelt.Diagnostikk > Start systemet på nytt
Tilbakestille systemet til standardtilstanden.Vedlikehold > Tilbakestilling av systemet > Tilbakestilling av systemet
Tilbakestill systemet til tidligere tilstand.Vedlikehold > Tilbakestilling av systemet > Tilbakestilling av systemet
Gjenopprett systemet til et lagret oppsett.Vedlikehold > Tilbakestilling av systemet > Gjenoppretting av systemet
Endre innstillingen VLAN-tagg.Innstillinger > Nettverk > VLAN-tagg
Endrer verdiene for de reservert portene.Innstillinger > Nettverk > Reserverte porter
Oppgradere systemprogramvaren.Vedlikehold > Systemoppgradering

Du kan også starte systemet på nytt ved å trykke på den røde tilbakestillingsknappen på baksiden av kodeksen i 5-10 sekunder.