Tilbakestill

Den følgende fremgangsmåten stiller systemet tilbake til standardtilstanden:

  1. Velg Vedlikehold > Tilbakestilling av systemet > Tilbakestilling av systemet .
  2. Valgfritt: Oppgi årsaken til tilbakestillingen.
  3. Klikk på OK for å bekrefte innstilling av systemet til standardtilstand.
  4. Systemet starter automatisk på nytt og administratorpassordet tilbakestilles til standardverdien (admin).

MERK: Du kan også tilbakestille systemet ved å trykke på den røde tilbakestillingsknappen på baksiden av kodeksen i 10-15 sekunder.