Gjenopprette

Den følgende fremgangsmåten gjenoppretter en systemkonfigurasjon fra en lagret konfigurasjonsfil:

  1. Forsikre deg om at en gjeldende, lagret konfigurasjonsfil eksisterer før du utfører en gjenoppretting.
  2. Konfigurasjonspreferanser og alternativer varierer på tvers for programvareversjoner. Gjenoppretting av en systemkonfigurasjon ved å bruke en fil lagret fra en annen programvareversjon kan gi uventede resultater. Gjenopprett kun en konfigurasjon lagret fra samme programvareversjon.

  3. Avbryt alle anrop som er koplet til systemet. Hvis anrop blir tilkoblet mens du utfører gjenoppretting, blir du bedt om å fortsette eller avbryte gjenopprettingen. Hvis du fortsetter, vil gjenopprettingsprosessen avbryte anropene.
  4. Velg Vedlikehold > Tilbakestilling av systemet > Gjenoppretting av systemet .
  5. Du må ha en gjeldende systemkonfigurasjon lagret før du utfører funksjonen systemgjenoppretting, ellers vil du ikke kunne gå tilbake til en tidligere tilstand.

  6. Bla igjennom til systemkonfigurasjonsfilen og klikk på Last opp.