Tilbakestill

Den følgende fremgangsmåten tilbakestiller systemet til en alternativ programvareversjon:

  1. Velg Vedlikehold > Tilbakestilling av systemet > Tilbakestilling av systemet .
  2. Valgfritt: Oppgi årsaken til tilbakestilling av systemet.
  3. Klikk Ja.
    Systemet starter automatisk på nytt.

Du kan også tilbakestille systemet ved å trykke på den røde tilbakestillingsknappen på baksiden av kodeksen i 15-20 sekunder.