Feilsøke oppgraderingsfeil

Hvis forsøk på å oppgradere programvaren mislykkes, følger du disse trinnene:

  1. Påse at du har et gyldig oppgraderingsbilde.
  2. Start systemet på nytt.
  3. Prøv å oppgradere på nytt.
  4. Hvis det andre forsøket mislykkes, skriver du ned feilkoden.
  5. Kontakt din Lifesize-partner eller teknisk service hos Lifesize hvor problemet vedvarer.

Feilkoder ved oppgradering

Du kan motta følgende feilkoder hvis en oppgradering mislykkes.

KodeBeskrivelse
1En oppgradering pågår. Systemet støtter kun én oppgradering av gangen.
2Bildet er ødelagt. Dette skjer vanligvis på grunn av et dårlig bilde eller feil under opplasting til enheten.
3Krypteringssignaturen er ugyldig. Dette kan skje hvis bildet er ødelagt eller skadet.
4Bildet mangler et oppgraderingsskript. Etter at bildet er opplastet, kjører systemet et oppgraderingsskript for endelig behandling. Denne feilmeldingen viser at det er en feil i skriptet.
5Manifestet er ødelagt eller mangler.
6Serienummeret er ugyldig.
7Versjonsdatoen er ugyldig.
8Programvarebildet er for en annen systemtype.
9Kan ikke nedgradere til bildeversjonen.
10Oppgraderingslisensen er utløpt. Enheten inneholder ikke en gyldig lisensnøkkel for oppgradering av systemprogramvaren. Kontakt din Lifesize-partner for å fornye vedlikeholdsavtalen.
11Du kan ikke oppgradere mens anrop er tilkoblet.
12En gjenoppretting til standardverdier er nødvendig. Oppgraderingen krever en tilbakestilling. Gå til Vedlikehold > Tilbakestilling av system og tilbakestill systemet til standardtilstanden før du fortsetter med oppgraderingen.
13Det oppstod en systemfeil.
16Utilstrekkelig plass til å lagre bildet.
17Kunne ikke bekrefte bildet.
18Lisensserveren kan ikke nås.
19Kunne ikke laste ned oppgraderingsbildet.