Samtaler driftet av en MCU

Når UVC Multipoint eller Lifesize Bridge er integrert med Icon, vil planlagte og forespurte konferanser tilgjengelig i videosystemet vises i > . Når du deltar i en samtale fra Møter , vises alle brooppsettene som er tilgjengelige for det gjeldende anropsscenariet. Hvis anropet støtter mer enn en layout, vises . Du endrer anropslayouten ved å velge og navigere til ønsket layout. For broer som ikke er integrert, velg < eller > for å velge oppsett.

Når du deltar i et anrop som driftes av en Lifesize MCU som ikke er integrert med Icon, velg på telefonen for å navigere i grensesnittet. Tapp på 9 for å bytte mellom hjelpeteksten på skjermen. Hvis Virtual Operator besvarer anropet, blir du bedt om å velge en konferanse å delta i.

Tapp på 3 for å vise bridgealternativer:

SelvvisningVisningen fra en deltakers kamera vises på skjermen deres.
TalerrekkefølgeHvis aktivert, vises den siste taleren i det fremtredende vinduet.
StatusindikatorerHvis aktivert, vises statusikoner.
Slå av videolydHvis aktivert, slås lyden på video av.
KunngjøringerTalebeskjeder og systemlyder indikerer gjeldende systemstatus eller nødvendig handling.
Kamerastyringsnavigering

Tastelydnavigering

Veksler mellom kontroll over kamera i andre enden og DTMF-toner.
SpråkSpråket på teksten på skjermen og talebeskjeder.
TekstinnsettingHvor langt teksten forskyves fra sidene på skjermen.