Kamerakontroll

Icon lar deg justerer et kamera under og før en samtale. For å forhindre at brukere i den andre enden justerer det lokale kameraet, kan administratoren deaktivere Fjernkontroll av lokalt kamera (aktivert som standard) i Innstillinger > Video. Du forhindrer brukere i den andre enden i å bruke og konfigurere forhåndsinnstillinger for kameraet ved å deaktivere Fjernkontroll over nært kamera eller Fjerninnstilling av forhåndsinnstillinger for kamera.

 

Panorere, Vippe, Zoome og forhåndsinnstillinger

    1. Velg kameraet du vil kontrollere fra telefonen (eller skjermen):
> Juster det lokale kameraet når som helst mens systemet ikke er i en samtale.
Juster kameraet i den andre enden under en samtale. Videoen i den andre enden vises i PIP-vinduet.
Juster det eksterne kameraet.
    1. Juster panorering og vipping ved hjelp av gruppen med fire piler.
    2. Juster zoom ved hjelp av gruppen med to piler.
    3. En forhåndsinnstilling for kameraet er en forhåndsdefinert kameraposisjon som er forbundet med et tall. Forhåndsinnstillinger for kameraet gjør at du raskt kan endre posisjonen til kameraet under en samtale.

For å definere en forhåndsinnstilling for kameraet for gjeldene kamerastilling trykker du og holder inne tallet inntil meldingen Forhåndsinnstilling lagret vises.

For å bytte kameraet til en forhåndsinnstilt plassering, tapper du på tallet.

  1. Du avslutter økten med kamerakontroll ved å velge Avslutt.