Icon 800: Lydinnganger

DVI-ILyd mottatt fra DVI-I-inngangen sendes kun til nær og fjern ende, hvis du konfigurerer inngangen som primær eller presentasjonsoverføring.

Eksempel: hvis du kobler til en DVR til DVI 3 og endrer presentasjonsinngangen til å bruke en DVI 3, sendes både lyd og video til nær og fjern ende.

Linje innAnalog linje inn er alltid på, hvilket fjerner kravet for å knytte linjen med en digital inngang.

Eksempel: hvis du kobler en smarttelefon til Icon-linjen inn og trykker på avspilling på smarttelefonen, sendes lyd til både nær og fjern ende.

Hvis du ikke vil sende lyd, må du kontrollere lyden ved kilden.

Når du trykker på demp lyd, blir alle lydinnganger på systemet dempet som standard. For å konfigurere systemet til å kun dempe den aktive mikrofonen, logger du inn i videosystemet fra en nettleser og angir Innstillinger > Lyd > Demp lyd til Aktiv mik.

Som standard, kontroller den integrerte lydprosessoren for Icon 800 AEC, støyreduksjon og automatisk forsterkningskontroll. For å bruke en ekstern kontroll, slå på Integrert lyd i Innstillinger > Lyd. Når Integrert lyd er på, er Aktiv Mik standard som Linje inn.