Flerveis anrop

I flerveis anrop, vises video som er opprettet fra den eksterne MCU-en på hver oppringers skjerm. Krav for flerveis anrop inkluderer:

Din Icon er integrert med UVC ClearSea og en støttet Lifesize MCU. Les mer.
Ditt Icon er tilkoblet Lifesize Cloud. Mer informasjon.

For legge en deltaker til et pågående anrop, velg Legg til. Bruk også denne metoden for å overføre en oppringer: etter at du legger til deltakeren kan du forlate anropet uten å avslutte det. For å fjerne en individuell oppringer, velger du og deltakeren du vil fjerne.

For innkommende anrop er følgende alternativ tilgjengelige:

  • Klikk End + Svar for å avslutte nåværende anrop og svare på innkommende anrop.
  • Klikk på Svar for å legge innringeren til den pågående samtalen.
  • Klikk på Ignorer for å ignorere en innringer.

Hvis Icon har en tilknyttet Lifesize ClearSea Client som er aktiv og registrert til UVC ClearSea, kan du velge på klienten slik at klienten kan delta i samtalen. Denne handlingen frakobler anropet i Icon.