Navigasjon og søk

Din Icon viser alle anropsoppføringer og annen systeminformasjon i listen.

Naviger i informasjonen med fjernkontrollen som følger.

Gå til toppen eller bunnen av en listeTrykk på for å gå raskt til toppen eller bunnen av listen.

En linje til høyre for listen viser din nåværende posisjon og det totale antallet oppføringer i listen.

Søk anropsoppføringerTrykk på for å åpne en søkeboks for å finne anropsoppføringer.

Når du velger verdier, blir listen filtrert for å stemme overens med ord i oppføringens navn som begynner med filterstrengen. Alternativene for søkeboksen inkluderer:

  • Trykk på for å slette en verdi i søkeboksen.
  • Velg #-symbolet for å representere et tall.
  • Velg for å sette inn et mellomrom mellom søkeoppføringer, noe som lar deg bruke flere ord i filteret.

Hvis du velger russisk språk på videosystemets skjerm, bruker søket det kyrilliske alfabetet. Velg med din telefon og abc med fjernkontrollen for å vise det latinske alfabetet.

Hvis Icon er integrert med UVC ClearSea, velg for å søke i alle UVC ClearSea-oppføringer, ikke bare oppføringer i din gruppe. Legg en global oppføring til dine favoritter for hurtigtilgang. Når du angir søkeverdier, blir resultatene filtrert for å stemme overens med ord i oppføringens navn som begynner med filterstrengen. Oppføringer fra den globale katalogen markeres med .