Foreta et anrop

Foreta et anrop med bruk av en av de følgende metodene:

Tidsplan Velg for å vise kommende anrop som UVC Manager har planlagt i videosystemet ditt. Informasjon om anropet kan inkludere starttid, tittel, beskrivelse og deltakere. Anrop som krever en passkode viser et låsikon. Tidsplanen viser også tidsperioder da ingen anrop er planlagt.

Et anrop starter ved angitt starttid og kobler til deltakerne automatisk eller etter at én eller flere av dem aksepterer en invitasjon til å delta i samtalen.

Favoritter Velg  for å vise dine favoritter. Velg en oppføring på listen for å ringe opp nummeret.

Fjernkontroll: Andre alternativer er blant annet Avansert ringing og Fjern eller Fjern alle (for å administrere oppføringene i Favoritter).

Nylige Velg  > for å vise nylig oppringte , mottatte , eller tapte  anrop. Velg en oppføring for å ringe til nummeret.

Fjernkontroll: Andre alternativer er blant annet Avansert ringing og Legg til favoritter og Fjern eller Fjern alle (for å administrere oppføringene i Nylige).

Nylige er begrenset til 50 oppføringer.

Katalog Velg  for å vise oppføringer. Velg en oppføring for å ringe til nummeret.

Fjernkontroll: Andre favoritter er blant annet Avansert ringing og Legg til favoritter.

Møter Velg  for å vise tilgjengelige anrop. Velg en oppføring for å ringe til nummeret. Les mer om å delta i et møte.
Tastatur Telefon: Velg  for å oppgi anropsinformasjon manuelt. Når du angir hvert tegn, høres den korresponderende berøringstonen for verdiene 0-9, # og *.

Velg abc for å åpne tastaturet og angi alfabetiske tegn. Trykk på Shift-tasten for å skrive store bokstaver. Trykk to ganger på Shift-tasten for Caps Lock.

Innringer Fjernkontroll: Velg  for å oppgi anropsinformasjon manuelt. Gå til avanserte alternativer for å angi alfabetiske tegn eller velge anropets båndbredde eller protokoll. Listen over tilgjengelige båndbredder justerer innstillingen for maksimum båndbredde angitt av administrator. Tilsvarende vises kun aktiverte anropsprotokoller.

Et videoikon representerer et videoanrop som pågår. Et taleikon representerer et taleanrop. Velg for å avslutte anropet.

Tilgjengelige alternativer avhenger også av programmer som er konfigurert i miljøet. Les mer om integrering av Icon med andre Lifesize-programmer.