Presentasjon

Velg Presentasjon for å starte en presentasjon før og under et anrop. Hvis du kobler en bærbar PC til en videoinngang på systemet, starter som en presentasjon automatisk og  vises. Du stopper presentasjonen ved å velge . Hvis du stanser en presentasjon, avsluttes alle aktive opptak.

Administratorer kan slå av automatiske presentasjoner fra Innstillinger > System.  Standard er aktivert.

Kun Icon 800: DVI-inngangen som fungerer som en presentasjonsinngang, presenteres av et nummer i alternativet Presentasjon. For å endre presentasjonsinngangen, velger du . Alle innganger kan velges som presentasjonsinngang; video endres til en sekundær inngang hvis den primære velges til presentasjon. Du kan ikke velge samme inngang for både den primære og sekundære kilden.

Hvis videosystemet allerede mottar en presentasjon, kan du ikke koble til en bærbar datamaskin og starte din egen presentasjon uten først å stoppe den nåværende presentasjon til alle innringere. Du kan heller ikke styre en ekstern presentasjon.

Layouter

Velg blant følgende layoutalternativer i løpet av en samtale:

Presentasjonsinngang og video fra den andre enden vises side om side.
Presentasjonsinngang og video fra flere innringere vises. Denne layouten er tilgjengelig med integrert bridgeanrop fra Møter . For broer som ikke er integrert, velg < eller > for å velge oppsett.
Presentasjonsinngangen vises.
Video fra den andre enden vises.

Hvis videoanropet ikke støtter presentasjoner samtidig som video, skifter videosystemet automatisk mellom primær- og presentasjonsinngangen for å sende presentasjonen. Denne enden viser både kamera- og presentasjonsinngangen, og den andre enden viser kun presentasjonen.