Opptak

Når UVC Vide Center er konfigurert i miljøet, kan du når som helst starte et opptak.

For å vise video- eller lydstatistikk for opptaksoverføringen i løpet av opptak velger du med telefonen eller > med fjernkontrollen.

 

Opptak under en samtale

Velg for å starte opptak i løpet av et anrop. Hvis du blir bedt om det, angir du en gyldig opptaksnøkkel. Hvis vellykket, starter opptaket og opptaksikonet vises.

Som standardinnstilling, blir alle innringere spilt inn. For opptak av bare lokal eller ekstern video, åpne standardoppsett for opptak i Innstillinger> Opptak og direkteavspilling.

For å stoppe et opptak, avslutt samtalen eller presentasjonen, eller velg .

Hvis du bruker et Lifesize Icon-system som er tilkoblet Lifesize Cloud, kan du velge opptakseier når du starter et opptak. Finn ut mer.

 

Opptak utenfor en samtale

  1. Velg .
  2. Velg fra et av de tilgjengelige opptaksalternativene for å starte opptaksøkten:
Spill inn fra kameraet.
Spill inn fra presentasjonen.
Spill inn to overføringer: data fra presentasjonen og kameraet.
Spill inn fra to kameraer. Velg eller for å velge kameraet som gir primærinndataene. Dette alternativet er kun tilgjengelig med to tilkoblede kameraer.
  1. Velg for å starte opptaket. Hvis du blir bedt om det, angir du en gyldig opptaksnøkkel. Hvis vellykket, starter opptaket og opptaksikonet vises.
  2. Valgfritt: Hvis du spiller inn data fra kameraet eller fra en presentasjon, velger du for å veksle inndata: presentasjon eller kamera. Hvis du spiller inn to overføringer, velger du for å veksle mellom opptak av to overføringer (presentasjon og kamera) og en enkelt overføring (kamera).
  3. For å stoppe opptaket, velg .

MERK: Hvis du har gjort et anrop eller startet en presentasjon etter at opptaket startet, kan du stanse opptaket og økten ved å avslutte anropet eller presentasjonen.

 1. For å avslutte en opptaksøkt, velg det riktige alternativet (avhengig av hva du valgte i trinn 2):