Bruk av Lifesize Phone HD

Flere raske håndbevegelser er blitt lagt til for Lifesize Phone HD som er festet til et Lifesize Icon-system. Disse bevegelsene kan kun brukes under samtaler.

• Å berøre en skjerm med to fingre demper eller opphever demping

• Å sveipe med to fingre oppover på hvilken som helst skjerm øker volumet med 10 %

• Å sveipe med to fingre nedover på hvilken som helst skjerm reduserer volumet med 10 %

• Å sveipe og holde tre fingre på skjermen flytter det lokale kameraet i angitt retning

• Å berøre hvilken som helst skjerm med fire fingre åpner systemalternativene

Mer informasjon.

Lifesize Cloud-kunder med Lifesize Phone HD tilkoblet et Lifesize Icon 400|450|600|800-system kan enkelt tilpasse knappene og tidssonene via startskjermen på nettkonsollen. Finn ut hvordan.