Systemet ditt i samtale

 

Skjule skjermtekstVelg Skjul.

For å skjule teksten på skjermen og lagre innstillingene, se Anropsinnstillinger > Skjul eller vis brukergrensesnittet.

Slå av lydTrykk på  for å slå av lyden i den andre enden. Hvis aktivert, vises . Hvis lyden til den andre enden slås av, vises .
Slå av videolydVelg > for å slå av videolyd i den andre enden. Hvis aktivert, vises .
Vis bilde i bildeVelg  > for å vise bilde i bilde under en samtale. Når aktivert vises .  Denne innstillingen gjelder på tvers av samtaler.  Hvis aktivert under en samtale, forblir PIP aktivert for senere samtaler.
Endre anrops- og presentasjonsoppsettVelg eller og gå til ønsket oppsett. er ikke tilgjengelig hvis anropet kun har ett tilgjengelig oppsett. Lær mer om administrering av samtaler driftet av Lifesize MCU og presentasjon.

Lifesize Cloud-brukere: du kan endre oppsettet kun når en presentasjon er aktiv.

Bevege kameraerUnder en samtale, velg for å justere kameraet lokalt. Velg for å justere kameraet i den andre enden. Lær mer om kamerakontroll.
Veksle kamerainngang

(kun Icon 600 og 800)

Hvis to kameraer er tilkoblet Icon 600 eller 800, velg eller for å bytte primær kamerainngang.

Ved å velge justeres det gjeldende kameraet:

  • Icon 600: Som standard er HD-kameraet primærinngangen, kamera 1, og DVI-kameraet er kamera 2. Presentasjoner er ikke tilgjengelige med to tilkoblede kameraer.
  • Icon 800: Som standard er DVI 1 primærinngang.
Endre kamerainngang

(kun Icon 800)

Hvis tre eller flere enheter er tilkoblet, velg for å endre kamerainngang.  Du kan velge alle innganger, fra 1 til 4, som primær eller sekundær kilde.

Du kan også velge enhver kilde til inn-signal til visning på den primære og sekundære skjermen når ikke i samtale.  Velg Dobbel i Innstillinger > Utseende > Fysisk skjermoppsett.

Bruk tastaturetVelg for å vise et tastatur og angi toner.
Vis informasjon om innringerVelg > for å vise detaljer om innringeren, inkludert systemnavn og -nummer og anropsstatistikk, inkludert anropstype og protokoll, tilkoblingstid og anropsretning.
Vise opptaksinformasjonVelg (eller > med fjernkontrollen) mens du spiller inn med UVC Video Center for å vise video- og lydstatistikk til innspillingsoverføringen.
Avslutte samtaleVelg .

Som standard må du manuelt besvare eller ignorere innkommende anrop. Administratorer kan angi Auto-svar og Auto-svar uten lyd i Innstillinger > Anrop.

Les mer om anropsinnstillinger og tilpasse systematferd.