Adaptiv bevegelseskontroll

Adaptiv bevegelseskontroll minimerer videoproblemer forårsaket av mindre pakketap og forbedrer videogjengivelsen. For pakketap på 5 % eller mindre, eliminerer eller reduserer denne funksjonen i stor grad videoartefakter. Denne funksjonen aktiveres som standard i Innstillinger > Video > Adaptiv bevegelseskontroll.