Balansere båndbredden for primær video og presentasjonsvideo

Alloker båndbredde til presentasjonsvideoens inngangsoverføring som en prosentandel av den totale tilgjengelige bithastighet for videooverføringer i Innstillinger > Video > Båndbredde på presentasjonsvideo. Standardverdien er 20 %.

MERK: Juster denne innstillingen før du foretar et anrop. Å justere denne innstillingen under et anrop har ingen innvirkning.

Prosentandelen gjelder presentasjonsvideoens inngangsoverføring, vanligvis en bærbar PC tilkoblet til kodeksen. Systemet allokerer kun båndbredden basert på det valgte alternativet når systemet sender videobilder i løpet av presentasjonen. Vurder å allokere en større prosentandel til presentasjonsvideoens inngangsoverføring når presentasjonsvideoens inngang inkluderer bevegelse. Eksempler inkluderer en lysbildevisning som inkluderer flere animasjoner eller videoinngang fra en DVD-spiller.

Når du bruker standard båndbredde for samtale (1152 kb/s) og standard båndbredde for videopresentasjoner (20 %), er standardoppløsningen for overføringen 1920 x 1080p5.

For å øke bildefrekvensen i presentasjonsstrømmingen må du øke båndbredden for samtalen og presentasjonen. Hvis du f.eks. setter båndbredden for presentasjonsvideo til 50 % i en 2500 kb/s-samtale, støtter presentasjonen 1080p30. Dersom opptak er aktivert i løpet av en presentasjon, settes standardoppløsning til 1920 x 1080p15.