Styre kamerabruk for eksterne brukere

For å forhindre at eksterne brukere kontrollerer et lokalt kamera, inkludert konfigurering og kontroll av kameraets forhåndsinnstillinger, deaktiverer du Innstillinger > Video > Fjernkontroll av nært kamera.

Hvis du aktiverer Fjernkontroll av nært kamera, kan du fortsatt hindre eksterne brukere fra å konfigurere og bruke kameraets lokale forhåndsinnstillinger ved å deaktivere Fjerninnstilling av kameraforhåndsinnstillinger og Fjernbevegelse av kameraets forhåndsinnstillinger.