Aktivere CEC

Consumer Electronics Control (CEC) lar visse HDMI-enheter kontrollere hverandre når dette er nødvendig. Aktiver CDC og konfigurer hvileinnstillinger i Innstillinger > Video.

Hvis skjermen din ikke går i hvilemodus når LifeSize Icon-videosystemet gjør det, er CEC ikke kompatibel med skjermen.

Hvis et innkommende anrop vekker et videosystem fra dvale, sjekk om skjermen også våkner innen rimelig tid. Hvis den ikke gjør det, krever skjermen sannsynligvis for lang tid til å våkne til at CEC er nyttig.

I scenarier som disse eksemplene bør man vurdere å bruke analoge høyttalere i stedet for skjermhøyttalere.